CREATE ACCOUNT

About Hütter Safety America

About Hütter Safety America (nederlands)

Per 1 januari 2018 is Hütter Safety America (HSA) een aparte entiteit en handelt sindsdien geheel voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Hütter Safety America (HSA) en de onlangs opgerichte Huetter Safety zijn uitsluitend gericht op de Latijns Amerikaanse markt met de verkoop van PBM's en valbeveiliging.

De Hütter Organisatie (Hütter Veiligheid B.V. en Hütter Safety International B.V.) kan derhalve geen verantwoordelijkheid dragen voor de HSA activiteiten.

About Hütter Safety America (english)

Hütter safety America (HSA) became a separate entity since 1 January 2018 and is acting entirely for its own account and responsibility.

HSA (Hütter Safety America) and the recently established Huetter Safety are exclusively aimed at the Latin American market with the sale of PPE's and fall protection.

The Hütter Organization (Hütter Veiligheid B.V. and Hütter Safety International B.V.) can therefore take no responsibility for the HSA activities.

TOP